Serres jakelijatyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet

ti 5. kesäkuuta 2018 09.12.00

Kartoitimme toukokuun aikana Serreksen jälleenmyyjien asiakastyytyväisyyttä. Vastauksia kertyi yhteensä 33 kappaletta vastausprosentin ollessa 33%. Kyselyssä arvioitiin Serreksen suoriutumista eri osa-alueilla asteikolla 1 - 5 (1=erittäin huono, 5= erittäin hyvä).

Jopa 94% vastaajista kertoi olevansa joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä Serrekseen. Lisäksi saimme korkeita arvosanoja kyselyn kaikilla osa-alueilla.

Keskeisimmät tulokset
• Kokonaistyytyväisyys Serrekseen 4,70 / 5
• Yhteistyön sujuvuus Serreksen työntekijöiden kanssa 4,58 / 5
• Kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin reagointi 4,52 / 5
• Tuotelaatu 4,52 / 5
• Toimitusvarmuus 4,58 / 5
• Toimitusvarmuus verrattuna jälleenmyyjän muihin toimittajiin 4,61 / 5

Yhteenvetona kiitosta keräsivät niin yhteistyön sujuvuus, tuotelaatu kuin hankalien tilanteiden hoitokin. Yhteistyössä Serres koettiin jämäkkänä, mutta tilanteisiin sopeutuvana kumppanina. Poimintoja avoimista vastauksista:
• ”Mahtavat tuotteet, mahtava tiimi ja mahtavaa tukea
• ”Imupussijärjestelmä on erittäin luotettava. Olemme ylpeitä siitä, että Serres on meidän portfoliossamme ja olemme Serreksen eksklusiivinen jakelija maassamme.
• “Paras laatu mitä markkinoilla on olemassa.
• ”Ongelmatilanteisiin (joita on ollut vähän) on aina reagoitu ajallaan ja tehokkaasti.
• “Tuotetieto on ajantasaista ja helposti saavutettavissa.”
• “Erittäin lojaaleja ja sitoutuneita työntekijöitä.
• “Nopeita, joustavia ja hyödyllisiä ratkaisuja” (kysymyksiin / ongelmiin reagoiminen)
• “Olette aina jämptejä” (kysymyksiin / ongelmiin reagoiminen)
• “Toimitusajat pitävät yleensä ja viestintä on vahvaa.”
• “Serres on todellakin samalla viivalla tai jopa tehokkaampi kuin muut toimittajamme" (toimitusvarmuus)
• “Serres on esimerkki muille toimittajille” (toimitusvarmuus)
• “Kaikki ovat ystävällisiä ja sopeutuvaisia, kysymyksiin vastataan nopeasti. Serreksen kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.

Jatkuva palaute, myös tyytyväisyyskyselyiden ulkopuolella, on meille erittäin tärkeää. Hyödynnämme palautetta pyrkiessämme jatkuvasti parantamaan laatua, yhteistyötä ja asiakaskokemuksia. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Save